சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 045

221. கணேஷ் குமார் #ஆன்மாவாகிய எனக்கு என் உடலுக்கு, பல வித#நன்மை தரும் #செயல்களை கடைபிடிக்க வைத்து #சிவகுரு_சிவசித்தன் என்னை #ஆசான் ஆக்கி விட்டார். 222. #மனித_குலம் #சீரான கால இடைவளியில் ##தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்பதை முதன் முதலில் #உலகிற்கு #பிரகனப்படுத்திஅதை நடைமுறைபடுத்தி எங்கள் உடலை #வளப்படுத்தி கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 223. #மனித_குலம் #வியாழன் மதியம் #வெள்ளை_பூண்டு#சுண்ட_வத்தல் #சின்ன_வெங்காய #குழம்பு வைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று முதன் முதலில் #உலகிற்கு பிரகனபடுத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியவன் #சிவகுரு_சிவசித்தன். 224. #சிவசித்தன்_சொன்னவை #தாம்பத்தியத்தின் #உண்மை_நிலை என்ன? #உடலில் உண்மை #உணர்வும் இல்லை. #உள்_உறுப்புகள் உண்மையாய் செயல்படவும் இல்லை. #உணவின்_வெப்பத்தால்#தாம்பத்ய_உண்மையின் #குழுமை உணர்வின் #பேரின்பத்தின்#அமுத_உணர்வினை #சுரந்து தரவில்லை. 225. சிவசித்தன் கலையில் உடலான #தேகம் எங்கும் உண்மை உணர்வின் பேரின்ப அமுத நீர் சுரந்து தாம்பத்தியத்தில் சோர்வில்லாமல் #கணவன்_மனைவி இருவரும் #முழு_நிலையை#உணர்ந்து_வாழ்கின்றோம். #உண்மை_சிவசித்தன்.

Sivasithavaasithegakannan | 044

216. #No_disease for the #Mega Master #Sivaguru_Sivasithan. Like him no disease for the #students of #Sivasithan. 217. The #world today is #boring for all. But if you are with the #Mega_Master #Sivaguru_Sivasithan, the world that is #created by Sivasithan is a #perfect and #pleasant_one where there is full of #joy and …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 043

211. #All_things are #possible when #Mega_Master #Sivasithan is with us. 212. #Disrespect of others is a #nothing #matter when we learn the art of the #Mega_Master #Sivasithan. 213. By learning the art taught by the #Mega_Master #Sivasithan I have found that my #akkam (#purified_mind) is the #multi_million #property. 214. #Mega_Master #Sivaguru_Sivasithan is the …

Sivasithavaasithegakannan | 042

206. Let us all #surrender to #Mega_Master #Sivasithan and #dedicate our self to him. Sivasithan will #protect_us from all #sides. 207. Allow #Mega_Master #Sivasithan to #createHe will make you to #love your http://self.you will #find your #True_value. 208. By learning #Mega_Master #Sivasithans art all our #body, #mind and #soul are …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 041

201. #Mega_Master #Sivasithan by his #Sevanapirapanchakalai is teaching the mankind to #praise and #celebrate their #own_life. 202. #Mega_Master #Sivasithan by his #Sevanapirapanchakalai is giving us all the #ability to do #Good_things. 203. #Forgive and #forget the #sins of others as taught by #Mega_Master #Sivasithan and #stand with him then #Maya will get #disappointed. …

Sivasithavaasithegakannan | 040

196. #வீட்டை #உயர்த்த வேண்டியது #பெண்ணின் #கடமை. #சிவசித்தன். 197. இதுவரை செய்த #பாவத்தை #தொலைக்க #ஒரே_வழி #சிவசித்தனுக்கு #கிழ்படிந்து_நடப்பதே. 198. என் மீதும் கருணைகொண்டு #சிவசித்தன் #கிழங்கு திங்க கற்றுக் கொடுத்தான். #மலம் #பாவத்தை தின்னும் ஆசையால் சிவசித்தனை #விலக்கிவிட்டேன். 199. எனக்கு #மலம்_தின்னும் #பன்றியின்_வாழ்வு தான் பிடித்து இருக்கிறது. எனக்கு #சிவசித்தனை #பிடிக்காமல் போனதில் #வியப்பு ஒன்றும் இல்லை. 200. Any #relationship that #pulls away from …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. #தன்னுடைய #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #இரண்டாம்_படி நிலையில் இருக்கின்றனர். 192. எந்த விதமான #சடங்குகளிலும் #பற்று_கொள்ளாமல் #சிவசித்தன் கொடுத்த #செயல்முறைகளில் பற்றுக் கொண்டு #செவ்வனே #கடைபிடிப்பவன். 193. #சிவசித்தன் வகுத்து கொடுத்த #உணவு_வகைளை உட்கொள்பவன் #எல்லாவிதமான #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #முதல்_படியில் #நிற்கின்றான். 194. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு_உட்கொள்ளாமல் மிக #குறைவாக_உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை விட்டு #விலகிச்செல்கிறான். 195. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு #உட்கொள்ளாமல் மிக #அதிகமாக உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை …

Sivasithavaasithegakannan | 038

186. #Poverty in #humanity #disappear when #Mega_Master #Sivasithans art #emerge in #mankind. 187. #Mega_Master #Sivasithan’s #affection to the #mankind is a #tremendous one. 188. #வெப்பம் #குளிர் #இரண்டையும் #எதிர்_கொள்ளும் #ஆற்றலை எனக்கு என் #உடலில் தந்தவன் #சிவசித்தன். 189. இன்றைய #அறிவியல் #உலகமே #மனிதனை தவறாக வாழக் கற்றுக் கொடுக்கிறது. #சிவசித்தன் #கலையை #கற்றதால் #உணர்ந்தது. 200. #வாழ்க்கை #போராட்டத்தில் #மக்கள் மிகவும் #கஷ்டபட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். …