நோய்களுக்கான காரணம் எது என தெரியாத, தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காத அறியாமையே இந்நிலைக்கு காரணம் என்கிறார் சிவகுரு சிவசித்தன் வாசியோகக் கலை பயில்வதற்கு கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்துதான் பயிற்சிக்கு வரவேண்டும். கணவனோ மனைவியோ தனியாக பயிற்சிக்கு வரும்பொழுது சிவகுரு சிவசித்தனின் உணவு விதிமுறைகள் மற்றும் வாசியோக விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற முடிவதில்லை விதிமுறைகள் பற்றிய விபரங்கள் கூட மற்றவருக்கு (கணவன்/ மனைவி) தெரிவதில்லை. பயிற்சிக்கு இருவரும் சேர்ந்து வருவதால் …

11.அசைவ உணவு உண்பதை அடியோடு விட்டு விடுபவர்கள் தான் வாசியோக குருகுலத்தில் பயிற்சியில் சேர அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 12.அசைவ உணவு உண்பதை விட முடியாதவர்கள், அசைவ உணவு பிரியர்கள் வாசியோகப் பயிற்சியில் சேர முடியாதா? முடியாது. சிவகுரு சிவசித்தனின் உணவு விதிமுறைகளில் விதிவிலக்கு எதுவும் இல்லை. 13.சிவகுரு சிவசித்தனின் விதிமுறைப் புத்தகங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவு வகைகளின் தன்மைகளைப் புரிந்து கொண்டவர்கள், உணவு விதிமுறைகளை சரி என ஒப்புக் கொண்டவர்கள் சிவகுரு சிவசித்தனின் …

மனிதன் உடலில் ஏதேனும் ஒரு நோய் அல்லது ஒரு வலி வந்த பிறகு தான் தனது உடம்பை கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறான். அது வரையிலும் தனது உடம்பை கவனிக்க நேரம் இல்லாதது போல் நடந்து கொள்கிறான் இது வரையிலும், தான் தனது உடம்பைப் பாதுகாக்கத்தவறியது தன் தவறு என உணர்வதில்லை.மாறாக எனக்கு மட்டும் ஏன் இத்துன்பம் என கேள்விகளும் இறைவன் ஏன் இந்த நோயை எனக்கு கொடுத்தான் என்று புலம்பவும் செய்கிறான், …