T.கிருபாகரன், மதுரை

#சிவசித்தனைவணங்குதல்

T.#கிருபாகரன் வயது62
#கோ.#புதூர், மதுரை.
#அலைபேசி_8754087338

முன்னாள் #அரசுபோக்குவரத்துக்கழக #நடத்துனர். புதுக்குளம் பணிமனை. 30.04.2013 #தன்விருப்பஓய்வு 56வயதில்.

சிவசித்தனிடத்தில் வந்த காரணங்கள்
(16.11.2013)

உடல் தொந்தரவு #அதிகஉடல்எடை 96கிலோ.
#சிவசித்தன்கலையை ஓராண்டு கற்றபின்பு #17கிலோ#எடைகுறைவு

14மாதங்கள் கழித்து #20கிலோஉடல் எடை குறைவு
46மாதங்கள்கழித்து #22கிலோஉடல் எடை குறைந்து 74கிலோஉடல் எடையில் சிவசித்தனால் #ஆரோக்கியவாழ்க்கைவாழ்கிறேன்

#உண்மைசிவசித்தன்