108 பாடல்கள் – ‘ஓ’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம் ! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள்

(106)

ஓதும் மந்திரத்தின் பொருளறிந்து ஓதுக

மந்திரமாய் வந்ததெல்லாம் மனதை மாற்றும் மாற்றமாய்

ஆகாது ஒவ்வொரு எழுத்தின் வடிவதனை வாசிவழி

ஏற்றியே சிவகுருவின் மந்திரத்தை செப்பிப்பார் செம்மையுறுமே உம்மனமே!

 

சிவகுருவின் பக்தன்,  

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001

Leave a Reply