சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2

சிவகுரு சிவசித்தனே சரணம்!

சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2

வாசியோகப்பயிற்சிக்கு முன் எனக்கு மலம் சரியாக வெளியேறாது. மலம் வெளியேற மருந்து, மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2 (247)பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது. வாசியோக மையத்தில் சேர்ந்த நான்காவது நாளே எனது பிரச்சினைகள் தீர்ந்தது.

நோய் என்பதே கிடையாது. உடல் கழிவாகிய மலமே அனைத்திற்கும் காரணம் என்று சிவகுரு சிவசித்தன் கூறியதை உணர்ந்து கொண்டேன்.

நன்றி சிவகுருவே!


பெயர்: சாந்தி.G

வில்வம் எண் : 13 02 112

முகவரி : வில்லாபுரம்,

                T.N.H.B காலனி,

                மதுரை – 11.

Leave a Reply