சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள் 010

சிவகுருவே சரணம்!
சிவசித்தனே போற்றி போற்றி!

சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள்.

பிரபஞ்சத்தில் குளிரிச்சி பரவ ஆரம்பித்த பின்பு பழங்கள் சாப்பிடலாமா? குளிர்ச்சி பரவிய பின்பு பழங்கள் சாப்பிடுவது எவ்வளவு கெடுதி தரும் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள விருப்பமுள்ளவர்கள் ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம் வாருங்கள். சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் மாணவனாக சேருங்கள். பலன் பெறுங்கள்.

நன்றி சிவகுருவே!பெயர் : சு. கணேஷ்குமார்
வாசியோக வில்வம் எண் : 13 03 010 
அலைபேசி : +91 93441 51183

Leave a Reply