உணவு முறை

சிவகுரு சாப்பிடக் கூடாது என்று கூறியுள்ள உணவுகளை ஒரு முறை சாப்பிட்டால் கூட உன் உடம்பின் அணுக்கள் செயல்பாடு குறைந்துவிடும். தினமும் மூன்று வேளை /  இரண்டு வேளை(சிவசித்தன் உங்களுக்கு வகுத்தவாறு ) சாப்பிடுகிறேன் என்று சிவகுருவிடம் உறுதி கூறிவிட்டு ஒரு வேளை நீ சாப்பிடாமல் இருந்தால் கூட உன் உடலின் அணுக்கள் பாதிக்கப்படும். தினமும் மூன்று/இரண்டு  வேளை உணவும், வாசியோகப் பயிற்சியும் ஒரு வருடம் தொடர்ச்சியாக செய்தால் உன் …