சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 033

161. #உடல்_செளகரியம் தான் #முக்கியம் என்று #கருதுபவன் #சிவசித்தனன நோக்கி கை #நீட்டுகின்றான் #துன்பப்படுகின்றான். 162. நம் #உடலின் #செயல்_திறனை அதிகரிக்க கற்றுக் கொடுத்து நம் #அகத்தில் இருப்பது யார் என்று நம்மை #உணர_வைத்தது #சிவசித்தனே. 163. நானும் #சிவசித்தனும் ஒன்று என்று கூறுபவனே மக்களை #அழிக்ககுடிய #அசுர_கலாசாரத்தை #உருவாக்குகின்றான். 164. #சிவசித்தன் #மனம்_மகிழ்ந்து #முத்தி கொடுத்தால் கூட நாமும் #சிவசித்தனும் #சமமாக முடியாது. #தங்கம் ஒரு போதும் #தங்க_சுரங்கத்திற்கு ஈடாகாது. 165. #சிவசித்தனும் …

Sivasithavaasithegakannan | 032

156. #தனி_ஒருவனாக #சிவசித்தனின் #தனி_ராஜ்யம். #தவறு_செய்தவன் தன் #பத்தன் என்றாலும் #தன்டனை உறுதி. 157. சிவசித்தன் நிலை என்ன என்று அறியாமல் செயல்பட்ட #ஆன்மாக்களை சிவசித்தன், #சிவசித்தனின் #பிரபஞ்சக்குருகுலத்திற்கு வரக்கூடாது என்று தடை. 158. #சிவசித்தன் #பிரபஞ்சக்குருகுலத்தில் #அதிகாலை #சங்கொலி கேட்டது. 159. #முற்பிறவியில் நாம் செய்த #செயலுக்கான #களமே தற்பொழுது நமக்கு கொடுக்கபட்ட #வாழ்வு. #சிவசித்தன் #சொல்_பேச்சு_கேட்டால் #வெற்றி பெறலாம். 160. #முற்பகல் நாம் செய்த #செயல்களே #தற்பொழுது நாம் #பெற்ற #துன்பம் நிறைந்த …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 031

151. #Sivasithan advice us to stop #beating our self, he says don’t be #nervous #calm_down your #wandering_thoughts, everthing will be set #right. 152. If #some_body is #struggling, #Mega_Master #Sivasithan #advice us not to give our #opinion for them #ask_them how can I help for you. 153. #சிவசித்தன் தன் தொழிலால் பல குடும்பங்களை #வாழவைத்து …

Sivasithavaasithegakannan | 030

146. #மக்களின் #அன்றாட_வாழ்க்கைக்கு தேவையான #அறிவையும் அதை செயல்படுத்தும் #ஊக்கத்தை_அளிக்கும் பொருட்டு #சிவசித்தன் தன் கலையை கற்றுக்கொடுக்கிறார். 147. #எல்லோருடைய #அகத்திலும் #சிவசித்தன் #வீற்று_இருந்து எல்லோரையும் #கண்காணித்து கொண்டு இருக்கிறார். 148. #அடிமை_வாழ்வு #வாழ்ந்த எங்களுக்கு #கதந்திரம் #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 149. #பத்தி_தொண்டு என்பது #சிவசித்தன் #சொல்_பேச்சு கேட்டு நம் #வாழ்வில் #கடைபிடிப்பதே. 150. #எங்களுடைய_செல்வம் #எங்களுடைய_அதிகாரம் #எங்களுடைய_அறிவு கொண்டு #சிவசித்தனை #மயக்க_முடியாது.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 029

136. அடுத்த #பிறவியிலும் #சிவசித்தனுடன் #பிறக்க_வேண்டுமா? இப்பொழுதே #சிவசித்தன் #தொடர்பில்_வாருங்கள். 137. Don’t allow the #devil #Maya to #define and #determine the day of #yours. Call #Mega_Master by his name #Sivasithan, Maya will run away. 138. #Mega_Master #Sivasithan #reign has been #established, so #punishment #immediately. 139. #Call_upon #Mega_Master #Sivasithan from your #heart to #heal you, …

Sivasithavaasithegakannan | 028

136. தன்னுடைய #மாணவர்களின் #துன்பத்தை #களைவதில் #சிவசித்தன் மிகவும் #அக்கறை_கொண்டுள்ளார். 137. தினசரி #சிவசித்தன் அவர்களை தினமும் #தரிசித்து #மகிழும் #பாக்கியம் பெற்ற #மதுரை_மக்கள் #சிவசித்தனை #உணராமல் இருப்பது #உலகின் #துர்பாக்கியமே. 138. #சிவசித்தனால் நான் #நன்றாக இருக்கிறேன். யாரும் #விமர்சனம்செய்ய தேவையில்லை. 139. #கோவிலுக்கு சென்று வேண்டும் பொழுது #உண்மையாக காட்டிக் கொள்ளும் மனிதனே, உன் #தொழிலிலும் #குடும்ப_வாழ்விலும் உண்மையாக இருக்கிறாயா? #சிவசித்தன். 140. #பார்வையை #தாழ்த்தி #பார்க்கவேண்டும். #சிவசித்தன் கற்றுக் கொடுத்தது.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 027

131. இடையறாது #சிவசித்தன் அவர்களை நினைத்துகொண்டு சிவசித்தன் கூறும் செயல்களைசெய்பவர்கள் சிவசித்தனை #நெருங்கி_வருகிறார்கள். 132. #சிவசித்தனின் #சாம்ராஜ்யம் சிவசித்தனால் #ஸ்தாபிக்கபட்டுள்ளது. இங்கு #தவறு_செய்தால் உடனே #தண்டனை உண்டு. 133. தன்னுடைய #மாணவர்களுக்கு #மங்களகரமான_வாழ்வு கொடுப்பதற்காகவே சிவசித்தன் #சிவசித்தனின்_பிரபஞ்சக்குருகுலத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். 134. சிவசித்தன் கூறும் #செயல்களை #கடைபிடிப்பவர்கள் மேல் #சிவசித்தன் #விசேஷ_கருணை காட்டுகிறார். 135. #சிவசித்தன் உடன் நம் #அன்பை #பெருக்கி_கொண்டோம் என்றால் நமக்கு #முத்தியை பற்றி கவலையில்லை.

Sivasithavaasithegakannan | 026

126. #தூய_அன்பிற்கு மட்டுமே #சிவசித்தன் #கட்டுப்படுகின்றான். 127. #சிவசித்தன் காட்டும் #தூய_அன்பை நாம் #கொச்சைப்படுத்தி #பேசுவதால் #துன்பப்படுகின்றோம். 128. #சுய_திருப்தி #உடையவன் #சிவசித்தன் அவனுக்கு யாரும் #தேவையில்லை. 129. #சிவசித்தனே #காப்பாற்று என்கிறோம். நம் #மல_ஜலக்_கழிவுகளை #சிவசித்தன் #காணிக்கையாக பெற்றே நம்மை #காப்பாற்றுகிறான். 130. #சிவசித்தன் கேட்கும் நம் #மல_ஜலக்_கழிவுகளை #காணிக்கையாக சிவசித்தனிடம் கொடுக்க #மறுக்கிறோம். #துன்பப்படுகிறாம்.