சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 471 – 480

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   471. அண்டவெளியில் உள்ள சூட்சுமங்களை உஅன்ர்வாலே உடம்பில் உணரவைத்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   472. உண்மையுடன் கூறிடவே உரக்கக் கூறாமல் அகத்தினுள் நின்நாமம்கூற நிறைவேற கூடுமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   473. நின்மந்திரத்தின் எழுத்துக்களை எண்ணத்தில் ஏற்றும்போது ஏறிவருமே சுளிமுனை உணர்வதுவே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   474. சுவாசமது முழுமையடைந்து பிரணானதை உடலதிலே …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 461 – 470

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   461. நெஞ்சுக்குழியின் மையமதில் சுடரது ஒளிர்ந்து விரியுதய்யா சிரச்சுடரே நின்ஒளியாலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   462. உடலின் மத்திமப் பகுதியது இலேசாய்த் தோன்றுதே நேயனே நின் அருளிய மந்திரத்தாலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   463. அக்னிசுடரது ஒளிருதே ஒளிர்ந்த ஒளியிலேநின்னை கண்டுணர்ந்தோமே அகமுள்ளே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   464. சத்தியமாய் அடைவாரே முக்திநிலை …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 451 – 460

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   451. மரமும் மனிததேகமது ஒன்றென்பதை உயிர்க்கலையால் உணர்த்திய உன்னதரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   452. தலையது விண்ணோக்கி உடலது பின்னோக்கி சாயுதே நின்னை வணங்கும்போதே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   453. இடதும்வலதும் மாறிமாறி ஆடுகிறதே எம்அங்கமது நின்னை நினைத்து விழிமூடுகையிலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   454. பின்னோக்கி சாய்கின்ற தேகமதை முன்னோக்கி இழுக்கும் …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 441 – 450

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   441. அவதாரப்படைப்புகள் பலவிருந்தும் அனைத்திற்கும் மேலாய் பேருணர்வை பெற்றவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   442. கோடிமந்திரம் உணராத இறையுணர்வை சிவகுருவே நின்அருளும் மந்திரத்தில் உணர்ந்தோமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   443. வசியமது ஏதுமில்லை வாழ்வதனை நல்குகின்ற நல்வழி நின்அருளும் வாசிக்கலையே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   444. அங்க கழிவுகளை அங்கம்விட்டு நீக்காமல் அருளதுவாராது …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 431 – 440

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   431. அங்கத்தில் வலுவூட்டும் அற்புதக் கலைதனை அனைவருக்கும் அருளியவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   432. பொன்னாசை கொண்டோரும் மண்ணாசை கொண்டோரும் மாறியே மனமகிழ்வோர் உம்மாலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   433. கேள்வியும் நீரன்றோ பதிலும் நீரன்றோ சகல ஞானமும் தந்தவரும்நீரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   434. மனிதகுலம் தன்னையே மகத்துவம் மிக்கதாய் மாற்றிய …

வாசியோகம் கடுமையானது

      சிவசித்தனின் வாசியோகப் பயிற்சியில் சேர்ந்து தினமும் பயிற்சிகள் செய்து, உணவு விதிமுறைகள் பின்பற்றி உடல் உபாதைகள் தீர்ந்து, உடல் நலத்துடன் சுறுசுறுப்புடன், மன நிம்மதியுடன் இங்கு உள்ள பயிற்சியாளர்கள் உள்ளனர்.      வாசியோகப் பயிற்சியில் சேர்ந்தால், உடல்நலம் தெரிவிடுமா? பயிற்சியில் சேர்வது ஒன்று மட்டுமே உடல் நலத்தைத் தந்துவிடாது. ஏனெனில் வாசியோகம் கடுமையானது. வாசியோகக் கலையில் சிவசித்தன் அருளிய விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது மிக கடினமானதே. நாள் …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 421 – 430

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 421. மாயுமுன்னே மாசில்லா வாசிக்கலையை கற்றாலே தூயவரானவரே சிவகுருவே நின்னாலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   422. அரிதான வாசிக்கலையை அறிந்தாலே அரூபரான நின்னையறிவார்கள் மானிடர்களே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   423. அகிலத்தை இயக்குகின்ற வாசியை இயக்குகின்ற இறையொளியே சிவகுருவே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   424. பிறப்பெடுத்த பிறவியதை பெருமையுடை யாக்குதற்கு வழியது வாசியே என்றவரே …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 411 – 420

சிவகுருவே சரணம் !   சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள்   411. விதிக்கு அஞ்சானே சிவசித்தன் விதிக்குட்பட்டே நாள்தோறும் வாழ்பவனே! ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   412. சிவசித்தரிடம் பேசானே பொய்மையோடு வாழ்பவன் கூசியே நிற்பானே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   413. அகச்சூரியனை உதிக்கச் செய்வானே வாசியில் உள்ளோரின் அங்கமதிலே அக்கணமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   414. கடவுளைத் தொழுதாலும் காலதனை உணராது காயமுறுதி பெறமுடியாது …