சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 021

101. The #system of #art #summarised by the #Mega_Master #Sivasithan seems to be #impractical but it #performs lot of #wonders in our body. 102. #Mega_Master #Sivasithan is my #good_friend who see the #Truth and #pain in #myself. 103. #Closer to #Mega_Master #Sivasithan made me #perfect in all #activities. I #realise now how …

Sivasithavaasithegakannan | 020

96. #சிவசித்தன்சொன்னவை யாரும் அவர்களுடைய #தொழிலை #உண்மையாக செய்யவில்லை, ஆகையால் #உடல்_அழிந்து #துன்பப்படுகிறார்கள். #உண்மைசிவசித்தன். 97. #மக்களுடைய #பசியையும் பிணியையும் #போக்குபவனே #அரசன் ஆகும். தன்னை நாடி வந்தவர்களின் பசியையும் #பிணியையும் #சிவசித்தன் #தீர்த்து_வைக்கின்றான். 98. #குடியைக்_காப்பவனே #அரசன் ஆகும். தன்னை நாடி #வந்தவர்களை சிவசித்தன் #காக்கின்றான். எங்கள் #அரசன் சிவசித்தனே. #உண்மைசிவசித்தன். 99. #சிவசித்தன்சொன்னவை #உடலில் உள்ள #இறை_உணர்வை #தென்_தமிழன் #சிவசித்தன் கற்றுக் கொடுக்கும் கலையை சிவசித்தன் #மாணவனாக சேர்ந்து #கற்று_உணருங்கள். 100. #சிவசித்தனும் #சிவசித்த_வாசிதேகக்கண்ணனும் …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 019

91. சிவசித்தன்சொன்னவை தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அறிவை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டியவள் தாயே. உண்மை சிவசித்தன். 92. சிவசித்தன்சொன்னவை எல்லா #இடங்களிலும் சரி கட்டற வேலை தான். நடக்கிறது. #சீர்_செய்யும் வேலையை #சிவசித்தன் ஒருவனே தனியாக செய்கின்றான். 93. சிவசித்தன் ஒருவனை தவிர யாரும் #குருவாக முடியாது. #உண்மைசிவசித்தன் 94. #சிவசித்தன்சொன்னவை #கருக்கொண்டு இருக்கும் #தாயின்_எண்ணங்கள் #தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். #உண்மைசிவசித்தன். 95. #மனிதன் தன் தகுதியை வளர்த்து கொள்ளாமலயே எல்லாவற்றையும் …

Sivasithavaasithegakannan | 018

86. #சிவசித்தன்சொன்னவை எந்த ஒரு #சொல்லுக்கும் பொருள் தெரியாமல் #மனிதன் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறான். #உண்மைசிவசித்தன். 87. என் #உடம்பு #நலமாக இருக்க காரணம் #தினசரி_காலங்காத்தால சிவசித்தன் #குருகுலம் சென்று #சிவசித்தன்_கலையை பயில்வதால் தான். #உண்மைசிவசித்தன். 88. #சிவசித்தன்சொன்னவை // #Sivasithan ने कहा // சப்பாத்தி #சாப்பிட்டால் #சாவு #உண்டு. // अगर तुम चपाती खाती हो, तो मौत होती है // 89. #சிவசித்தன்சொன்னவை // #Sivasithan said// …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 017

81. முன்பு #உலகம் எங்கள் #சிவசித்தனின்_செயல்களை #வியப்பாக பார்த்தது. தற்பொழுது உலகம் அவருடைய #மாணவர்களான எங்களை வியப்புடன் பார்க்கிறது. 82. #தலைவனின் பேச்சைக் கேட்டு யார் ஒருவன் தன் #குடும்பத்தை தலைவனின் #வழிநடத்துதல்படி #பராமரிக்கின்றானோ அவனே #ரசிகன். #சிவசித்தனே #எங்கள்_தலைவன். 83. #குடும்பம்_நலமாக இருக்க யார் ஒருவன் #நல்வழி_காட்டுகின்றனோ அவனே #தலைவன். எங்கள் தலைவன் #சிவசித்தனே. #உண்மைசிவசித்தன் 84. #சிவசித்தன்சொன்னவை #குடும்பம்_நலமாக இருக்க குடும்ப #தலைவனுக்கு_ஆய் போக வேண்டும், குடும்ப #தலைவிக்கு_ஆய் போக வேண்டும். #உண்மைசிவசித்தன். …

Sivasithavaasithegakannan | 016

76. பல #உப_தெய்வங்களின் வழிபாட்டை தன் #இச்சைகளை நிறைவேற்றி கொள்ள மனிதனே உருவாக்கினான். தீராத #உடல்_துன்பத்தை தன் சொல்லால் பெறுகிறான். 77. நம் #முன்னோர்கள் #கோவிலுக்கு சென்று இறைவன் தன் #திருமேனியுடன் சிலையில் விற்று இருக்கிறான் என்று எண்ணி மனமுருகி அழுது வேண்டினர். நலமடைந்தனர். 78. சிவசித்தனின்தொடர்பிற்கு பின்னால் என் ஜம்புலன்களுக்கு நல்லது கெட்டது எது என்று பகுப்பாய்வு செய்து பிரித்து பார்க்க தெரிகிறது. உண்மை சிவசித்தன். 79. சிவசித்தனின் …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 015

71. Give #first_preference to #Mega_Master #Sivasithan and his art then you will able #attract the real #happy_things. 72. What ever be the emotions #anger, grief, worry,stress and fear weakens our whole body. Learn Mega Master #Sivasithan’s art and live in #peace. 73. #Mega_Master #Sivasithan by his art is giving the #mankind the #vision …

Sivasithavaasithegakannan | 014

66. #Modern_man today fears all the time that he will make #mistakes. Come on and surrender to Mega Master #Sivasithan your fear will disappear. 67. #Mega_Master #Sivasithan’s_life is a #worth_living one. He inspires all around him and show them the #disease_free _world and make them happy. 68. The #pupil who became #persistent by …