11.அசைவ உணவு உண்பதை அடியோடு விட்டு விடுபவர்கள் தான் வாசியோக குருகுலத்தில் பயிற்சியில் சேர அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். 12.அசைவ உணவு உண்பதை விட முடியாதவர்கள், அசைவ உணவு பிரியர்கள் வாசியோகப் பயிற்சியில் சேர முடியாதா? முடியாது. சிவகுரு சிவசித்தனின் உணவு விதிமுறைகளில் விதிவிலக்கு எதுவும் இல்லை. 13.சிவகுரு சிவசித்தனின் விதிமுறைப் புத்தகங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவு வகைகளின் தன்மைகளைப் புரிந்து கொண்டவர்கள், உணவு விதிமுறைகளை சரி என ஒப்புக் கொண்டவர்கள் சிவகுரு சிவசித்தனின் …

கழிவுகள் மலைபோல் நிரப்பிக்கொண்டு தூக்க முடியாத சுமைகலாய்

வணக்கம் சிவகுருவே தன்னை மட்டும் முழுமையாக நம்பி வரும்போது எவ்வளவு கழிவுகள் மலைபோல் நிரப்பிக்கொண்டு தூக்க முடியாத சுமைகலாய் வேதனைகளோடு சிவகுருவின் பாதத்தில் சரணடைவர்கள் சுமைகளை. வான்வாசியாலும் அவர் நாம் மந்திரங்களாலும் இறக்கிவைத்து அவர்கள் வாழ்வில் ஆனந்த ஒளியை ஏற்றிவைப்பார் சிவகுரு இதையே. நான் என் வாழ்வில் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றேன் நன்றி சிவகுருவே பெயர்: கல்யாண சுந்தரம். M.G வாசியோக வில்வம் எண் : 11 02 001 அலைபேசி: …