நோய்களுக்கான காரணம் எது என தெரியாத, தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காத அறியாமையே இந்நிலைக்கு காரணம் என்கிறார் சிவகுரு சிவசித்தன் வாசியோகக் கலை பயில்வதற்கு கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்துதான் பயிற்சிக்கு வரவேண்டும். கணவனோ மனைவியோ தனியாக பயிற்சிக்கு வரும்பொழுது சிவகுரு சிவசித்தனின் உணவு விதிமுறைகள் மற்றும் வாசியோக விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்ற முடிவதில்லை விதிமுறைகள் பற்றிய விபரங்கள் கூட மற்றவருக்கு (கணவன்/ மனைவி) தெரிவதில்லை. பயிற்சிக்கு இருவரும் சேர்ந்து வருவதால் …

சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2

சிவகுரு சிவசித்தனே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2 வாசியோகப்பயிற்சிக்கு முன் எனக்கு மலம் சரியாக வெளியேறாது. மலம் வெளியேற மருந்து, மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது. வாசியோக மையத்தில் சேர்ந்த நான்காவது நாளே எனது பிரச்சினைகள் தீர்ந்தது. நோய் என்பதே கிடையாது. உடல் கழிவாகிய மலமே அனைத்திற்கும் காரணம் என்று சிவகுரு சிவசித்தன் கூறியதை உணர்ந்து கொண்டேன். நன்றி சிவகுருவே! பெயர்: சாந்தி.G வில்வம் …