சிவகுரு சிவசித்தனை அகத்திலே நிலை நிறுத்தியே செயல் செய்கின்றார்கள்.

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! இன்றைய உலகம் போட்டியும் பொறாமையும் கலந்த ஒன்றாக இருக்கின்றது. தன்னுடைய வயிற்று பிழைப்பு நிமித்தமாவது எல்லோரும் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்ய வேண்டியுள்ளது. நாம் என்ன தான் திறமையுடன் செயல்கள் செய்தாலும் பல நிகழ்வுகளில் நாம் தோல்வி அடைந்து சஞ்சலப்படும் நிலையே ஏற்படுகின்றது. இது எதனால்? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு இறைவனின் கருணை துளியும் இல்லை என்பதாலேயே. இறைவனின் கருணை இல்லாத காரணத்தினாலேயே …