பயன்பெற வருகிறவர்கள் காலத்தை உணர்ந்து காலத்துக்கு வருகிறார்கள்

வணக்கம் சிவகுருவே இந்த மலைபோல் கழிவுகள் நிரம்பி வந்த உடலிலும் அதுனுள் உள்ள உள்ளத்தில் இன்று உணர்வுகளை அரும்ப வைத்த சிவகுருவுக்கு மலைபோல் நன்றிகள் !!! சிந்தாமணி ஒளித்திருத்தலத்தில் சிவகுருவின் வான்வாசியால் பயன்பெறுபவர்கள் காலத்தை உணராமல் இங்கு காலையில் தாமதமாகவே வருகிறார்கள் ஆனால் சிவகுருவை அணுகி பயன்பெற வருகிறவர்கள் காலத்தை உணர்ந்து காலத்துக்கு வருகிறார்கள். வான்வாசியோகம் கடுமையானது கடுமை என நினைப்போர்க்கு முயற்சி செய்தவர்க்கு மலையும்  கடுகாகும் சிவகுரு என்னை ஐந்தில் …

பழுத்து உதிரப்போகும் இலையாய் வந்தேன்!!!

வணக்கம் சிவகுருவே பழுத்து உதிரப்போகும் இலையாய் வந்தேன்!!! பசுந்தளிர் இலையாய் மாற்றுகிறார் சிவகுரு வான்வாசியால்! அறுபதுவயதில் முகம் கருமையாய் ஒளி இழந்து பல நோய்களுக்கு அடிமையாய் உடல் வீர்யம் இழந்து தூக்கம் இழந்து கூன் விழுந்து பார்வை குறைந்து கேட்கும் சக்தி குறைந்து ஞாபகசக்தி இழந்து படுத்த படுக்கையானேன் பார்க்காத வைத்தியங்கள் இல்லை ஊர் தோறும் போகாத யோக நிலையங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் ஒவ்வொரு ஊரில் உள்ள கோவில்களிலும் …