சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 045

221. கணேஷ் குமார் #ஆன்மாவாகிய எனக்கு என் உடலுக்கு, பல வித#நன்மை தரும் #செயல்களை கடைபிடிக்க வைத்து #சிவகுரு_சிவசித்தன் என்னை #ஆசான் ஆக்கி விட்டார். 222. #மனித_குலம் #சீரான கால இடைவளியில் ##தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்பதை முதன் முதலில் #உலகிற்கு #பிரகனப்படுத்திஅதை நடைமுறைபடுத்தி எங்கள் உடலை #வளப்படுத்தி கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 223. #மனித_குலம் #வியாழன் மதியம் #வெள்ளை_பூண்டு#சுண்ட_வத்தல் #சின்ன_வெங்காய #குழம்பு வைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று முதன் முதலில் #உலகிற்கு பிரகனபடுத்தி அதை நடைமுறைப்படுத்தி காட்டியவன் #சிவகுரு_சிவசித்தன். 224. #சிவசித்தன்_சொன்னவை #தாம்பத்தியத்தின் #உண்மை_நிலை என்ன? #உடலில் உண்மை #உணர்வும் இல்லை. #உள்_உறுப்புகள் உண்மையாய் செயல்படவும் இல்லை. #உணவின்_வெப்பத்தால்#தாம்பத்ய_உண்மையின் #குழுமை உணர்வின் #பேரின்பத்தின்#அமுத_உணர்வினை #சுரந்து தரவில்லை. 225. சிவசித்தன் கலையில் உடலான #தேகம் எங்கும் உண்மை உணர்வின் பேரின்ப அமுத நீர் சுரந்து தாம்பத்தியத்தில் சோர்வில்லாமல் #கணவன்_மனைவி இருவரும் #முழு_நிலையை#உணர்ந்து_வாழ்கின்றோம். #உண்மை_சிவசித்தன்.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 043

211. #All_things are #possible when #Mega_Master #Sivasithan is with us. 212. #Disrespect of others is a #nothing #matter when we learn the art of the #Mega_Master #Sivasithan. 213. By learning the art taught by the #Mega_Master #Sivasithan I have found that my #akkam (#purified_mind) is the #multi_million #property. 214. #Mega_Master #Sivaguru_Sivasithan is the …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 041

201. #Mega_Master #Sivasithan by his #Sevanapirapanchakalai is teaching the mankind to #praise and #celebrate their #own_life. 202. #Mega_Master #Sivasithan by his #Sevanapirapanchakalai is giving us all the #ability to do #Good_things. 203. #Forgive and #forget the #sins of others as taught by #Mega_Master #Sivasithan and #stand with him then #Maya will get #disappointed. …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. #தன்னுடைய #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #இரண்டாம்_படி நிலையில் இருக்கின்றனர். 192. எந்த விதமான #சடங்குகளிலும் #பற்று_கொள்ளாமல் #சிவசித்தன் கொடுத்த #செயல்முறைகளில் பற்றுக் கொண்டு #செவ்வனே #கடைபிடிப்பவன். 193. #சிவசித்தன் வகுத்து கொடுத்த #உணவு_வகைளை உட்கொள்பவன் #எல்லாவிதமான #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #முதல்_படியில் #நிற்கின்றான். 194. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு_உட்கொள்ளாமல் மிக #குறைவாக_உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை விட்டு #விலகிச்செல்கிறான். 195. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு #உட்கொள்ளாமல் மிக #அதிகமாக உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #Mega_Master #Sivasithan is #creating #fear in #mankind to #raise their #awareness and make #themselves to #progress towards #healthy_living. 182. Before #joining #consistently #investigate how #students of #Sivasithans_Gurukulam get energy from Sivasithan. Now #surrender to Sivasithan. 183. What ever be the #hurt,#pain or #suffering, all will get #disappear when we learn …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 035

171. #சுறுசுறுப்பான #வாழ்வினை #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 172. #அகத்தில் இருக்கும் #சிவசித்தனை உணராத அனைவரும் #நாத்திகர்களே #இறைவனை #வெளியே #தேடுபவர்களே. 173. #சிவசித்தன் மேல் #பொறாமை கொண்டால் #படைப்பின் #இருண்டபகுதிகளுக்கு #விரும்பி செல்லும் நிலை ஏற்படும். 174. #சிவசித்தன் மேல் உள்ள #பொறாமை காரணமாகவே நாம் அவர் செய்யும் #செயல்களை #விமர்சனம் செய்கிறோம். 175. If you are with the #Mega_Master #Sivasithan then you are a #competent_worker.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 033

161. #உடல்_செளகரியம் தான் #முக்கியம் என்று #கருதுபவன் #சிவசித்தனன நோக்கி கை #நீட்டுகின்றான் #துன்பப்படுகின்றான். 162. நம் #உடலின் #செயல்_திறனை அதிகரிக்க கற்றுக் கொடுத்து நம் #அகத்தில் இருப்பது யார் என்று நம்மை #உணர_வைத்தது #சிவசித்தனே. 163. நானும் #சிவசித்தனும் ஒன்று என்று கூறுபவனே மக்களை #அழிக்ககுடிய #அசுர_கலாசாரத்தை #உருவாக்குகின்றான். 164. #சிவசித்தன் #மனம்_மகிழ்ந்து #முத்தி கொடுத்தால் கூட நாமும் #சிவசித்தனும் #சமமாக முடியாது. #தங்கம் ஒரு போதும் #தங்க_சுரங்கத்திற்கு ஈடாகாது. 165. #சிவசித்தனும் …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 031

151. #Sivasithan advice us to stop #beating our self, he says don’t be #nervous #calm_down your #wandering_thoughts, everthing will be set #right. 152. If #some_body is #struggling, #Mega_Master #Sivasithan #advice us not to give our #opinion for them #ask_them how can I help for you. 153. #சிவசித்தன் தன் தொழிலால் பல குடும்பங்களை #வாழவைத்து …